Fundusze pochodzące z budżetu unijnego, w szczególności zaś te, które wypłacane są w postaci dotacji, diametralnie odmieniły obraz polskiej gospodarki. Korzystny wpływ jaki odegrały na polską rzeczywistość, dostrzec można niemalże wszędzie.

Rozliczanie projektów unijnych dla wielu beneficjentów stanowi nie lada kłopot. Aby móc tego dokonać w należyty sposób znać należy nie tylko aktualne przepisy i zasady realizacji projektów, ale także dokonać odpowiedniej analizy trudności, z którymi zetknięto się podczas kontroli realizacji inwestycji.